POATE FI CANONICĂ CANONIZAREA PĂRINTELUI ARSENIE BOCA?

De citit studiul scurt pe care îl puteți descărca de aici:

Canonul canonizarii si Parintele Arsenie Boca

În el se arată că, după Sfinții Părinți, răspunsul este: NU!

1 Ezdra 4:38 adevărul rămâne şi este tare în veac, şi trăeşte şi birueşte în veacul veacului.

Această dorință a ‎canonizării rapide a Părintelui Arsenie Boca este, acum, o pricină de dezbinare.

Pr. Arsenie Boca in pantaloni scurti, cu fular si mainile in buzunare, admirat de Maica Zamfira, in trenci si cu mainile in buzunare
Fotografia „Pr. Arsenie Boca in pantaloni scurti, cu fular si mainile in buzunare, admirat de Maica Zamfira, in trenci si cu mainile in buzunare” este preluata de aici: <http://roncea.ro/2014/11/28/petitie-pentru-canonizarea-parintelui-arsenie-boca-sfantul-ardealului-fotografii-inedite-din-arhiva-cnsas-preluate-de-civic-media-si-publicate-in-premiera-online-de-roncea-ro-la-25-de-ani-de-la-ple/>, vineri, 14.08.2015. Așadar nu este un trucaj, cum au crezut unii ucenici șocați de ea.

 

 

arsenie_boca_by_wolfie_chama-d4eirn2

Unii susțin sfințenia Părintelui Arsenie Boca având ca argumente mulțimile minunilor și închinătorilor entuziasmați, acuzând pe cei care nu sunt de acord cu ea că ar fi „flașnete”, invidioși și zeloți, alții o contestă exemplificând din viața și învățăturile Părintelui lucrurile neconforme cu Predania, susținând că primii nu ar fi cercetat cu discernământ cazul, sau, dacă l-ar fi cercetat, ar fi ori ecumeniști (acceptând acele abateri) ori contaminați de o lucrare ocultă.

Care este adevărul?

Vom studia, în blogul acesta, învățăturile și viața preacuvioșiei sale, aducând cuvintele sale și mărturiile celor ce l-au cunoscut, puse în lumina Sfințiilor Părinți.

Ne vom folosi de următorul cuprins, dacă ne va ajuta Dumnezeu:

Ce avem pe blog, deocamdată:

I. Cuprins.

II. Introducere. 6

III.        Dreptul canonic Ortodox. 9

A. Despre: „Ortodoxia neîndoielnică a credinței celui despre care se tratează” 20

1. Viața 22

a) Părintele Stavrofor Profesor Doctor Dumitru Stăniloae. 22

(1)    L-a iubit pe Părintele Arsenie Boca de la început, deci nu poate fi acuzat de invidie: 22

(2)    S-a mâhnit, tot din iubire pentru Părintele Arsenie Boca, în Hristos, din cauza devierii preacuvioșiei sale. 24

b) Arhimandritul Paulin Lecca, Stareț al Sfintei Mănăstiri Arnota, Exarh al Mănăstiririlor din Arhiepiscopiile Dunării de Jos și Bucureștilor – Jurnal duhovnicesc. 32

c) Arhimandriții Arsenie Papacioc, Ioanichie Bălan, Cleopa ilie, – Convorbirea Duhovnicească din chilia Protosinghelului Varsanufie Lipan – 1996 40

d) Părintele Profesor Doctor Dorin Zosim Oancea. 48

e) Monahul Iachint, ucenicul de chilie al Părintelui Cleopa Ilie

f) Părintele Gheorghe Anițulesei

2. a) Învățăturile eretice scrise ale Părintelui Arsenie Boca: 292

(1)     Monofizismul 292

(2)     Învățătura nestoriană. 293

(3)     Învățătură ariană, provenită de la Origen. 295

(4)     Învățătura original origenistă. 310

(5)     Pelaghianismul 311

(6)     Chiar și învățătura Sfântului Sinod al 2-lea Ecumenic a contrazis-o, promovând uniatismul (greco-catolicismul și romano-catolicismul), deci, implicit Filioque, învățătura că Sfântul Duh purcede și de la Fiul. 314

(7)     Învățătura greșită despre secte și ecumensim… 314

(8)     Părintele Arsenie Boca a avut, însă, nu numai învățături eretice ci și păgâne, tot din neînțelegerea tainei persoanei. 336

(a)     Despre reîncarnare. 336

(b)     Despre împreunarea trupească. 357

(c)     Despre carne. 414

(9)     Părintele Arsenie Boca a fost propovăduitor și inventator de texte apocrife. 416

b) Învățăturile eretice pictate sunt foarte multe, numai ele necesitând un studiu aparte. 421

Va urma, dacă ne ajută Bunul Dumnezeu:

 1. Despre învățăturile și viața preacuvioșiei sale este greu de făcut vreun studiu 23
 2. Concluzia citirii scrierilor preacuvioșiei sale arată că nu stăpânea limbajul teologic Ortodox. 25
 3. Să vedem, așadar, cum a evoluat pregătirea duhovnicească a Părintelui Arsenie Boca. 27
 4. a) La început și Părintele Arsenie Boca avea duhovnic, și primea și sfat de la alții: 27
 5. b) Da… așa a fost până la un punct. Mai apoi, însă, iată ce a pătimit: 28
 6. c) Care a fost punctul de răscruce care i-a schimbat întreaga sa sărmană existență, convertindu-se (prin alegerea de sine în loc de smerita lepădare) din fiu al ascultării în om idioritmic, autonom?. 30
 7. d) Părintele Arsenie Boca a început să fie nemulțumit de duhovnicii săi 48
 8. e) Părintele Arsenie Boca nu știa să se roage și, de aici, i s-au tras toate. 63
 9. f) Cum a evoluat în viața Părintelui Arsenie Boca această amăgire, vizibilă și în modul în care nu asculta de ierarhie, dar și în modul în care primea vedeniile: 67
 10. g) Să urmărim cum, după ani, s-a transformat din primitor de vedenii în făuritor de arătări. 69
 11. h) Pentru a înțelege diferența între manifestările falșilor și adevăraților Sfinți, ca singuri să înțelegem cu ce duh lucra Părintele Arsenie Boca în întâmplările de mai sus, să enumerăm două manifestări opuse, ale lui Babaji și ale Sfântului Serafim de Sarov, pe care unii îl numesc duhovnicul Părintelui Arsenie Boca: 85
 12. i) După ce am citit cu ochii noștri cum se manifestă harul Sfântului Duh și cum agresează robirea înșelării diavolești să redăm și un studiu comparativ între cele două lucrări, făcut de Arhimandritul Mihail Stanciu, 107
 13. j) Iată, așadar, cum din ispitit, Părintele Arsenie Boca devine ispititor, Din victimă în autor al înșelării. Dar ce l-a schimbat atât de mult oare?. 113
 14. k) În Sfânta Biserică Ortodoxă iată cine poate fi model, cine urmează această cale: 115
 15. l) La ce mare amăgire va ajunge din cauza neascultării de ierarhia sa, începând cu duhovnicul. Boala răzvrătirii va progresa ca, în final, să se instaleze el însuși, pe un tron imaginar, deasupra celui ce l-a hirotonit, 116
 16. m) Dar nu numai față de mitropolitul său avea această gândire, ci față de mulți din ierarhia bisericească: 116
 17. n) Părintele Arsenie Boca, „Biciul lui Dumnezeu” sau hipnotizatorul ce vădea la toți păcatele în mod public… Așadar nu numai față de superiorii săi se purta cu dispreț, ci și față de fiii săi duhovnicești, chiar și în scaunul spovedaniei, fără discernământ sau delicatețe, 117
 18. Cum a ajuns din căutător al desăvârșirii pe urma Celui Blând, un „Bici al lui Dumnezeu”? 168
 19. Dar, oare, nu există o excepție în Ortodoxie, o cale mai scurtă de a obține harul Sfântului Duh, astfel ca Părintele Arsenie Boca să nu mai aibă nevoie de calea împărătească a ascultării, ci să devină un infailibil vizionar? 189
 20. Dar, ce este mai grav, este ceea ce s-a întâmplat și cu mulți alți amăgiți: i s-a întunecat mintea și rațiunea, nu numai simțirea, atât în viețuire (călcând poruncile Ortodoxe), dar și în dogme (susținând multe învățături eretice). 205
 21. a) Învățături schismatice, împotriva Sfintelor Canoane: 206

(1)     Despre pruncii avortați 206

(2)     Despre sinucigași 207

(3)     Atitudini necanonice liturgice față de eretici 214

(4)     Având această concepție despre eretici, nu este de mirare că atunci când a fost caterisit (sau oprit de la slujire) și-a format o parasinagogă. 224

(5)     Era împotriva purtării bărbii, de aceea a și rămas fără ea. 254

(6)     Părintele Arsenie Boca și ucenicii sfinției sale nu știau ce înseamnă semnul Sfintei Cruci 254

(7)     A băgat animale hipnotizate în biserică. 254

(8)     Despre Sfintele Icoane. 256

(a)     Le picta după vedenii 257

(b)     Se picta pe sine, în locul Mântuitorului și Sfinților: 260

(c)     Încălcarea felului de a picta Ortodox atinge nu numai asemănarea, sau esența, dar și mesajul teologic. 262

(9)     Dar nu numai din neștiință și formarea sa uniată a încălcat Sfintele Canoane ci și prin exemplul negativ personal de comportament (ce atacă moralitatea) a învățat împotriva lor, în conviețuirea cu Maica Zamfira: 269

 1. Am făcut aceste mici dezvăluiri despre amăgirea din lucrarea și viața Părintelui Arsenie Boca, nedorind a-l acuza ci, dimpotrivă, cu scopul de a-l apăra 430
 2. Ce dascăli a avut, sărmanul Părinte Arsenie Boca, de au ajuns învățăturile și faptele sfinției sale atât de controversate? 430
 3. b) Tatăl: 430
 4. Mama. 432
 5. Mândria din copilărie până la sfârșitul vieții 433
 6. Mircea Eliade. 440
 7. Hatha Yoga. 449
 8. Giovanni Papini 454
 9. Ignațiu de Loyola: 454
 10. Rudolf Steiner: 457
 11. Din dragostea preacuvioșiei sale pentru practicarea și însușirea învățăturilor lui Rudolf Steiner i se trage, poate și pictarea arianului Wulfila, cu nimb, în altarul bisericii Drăgănescu: 458
 12. Iar în ceea ce privește ghicitul în palmă și falsa știință cultivată de mințile înfierbântate, prin care ocultiștii spun că posedă un simț ‎superior celor obișnuite, și prin care ei ajung să cunoască rădăcinile adevărurilor iată ce spun Sfinții Părinți: 460
 13. ‎Francisc de Assisi, pictat în biserica Drăgănescu ca „sfânt”. 463
 14. Despre stigmate. 476
 15. m) Maica Zamfira. 494
 16. Ce l-a făcut oare să primească această pregătire păgubitoare și lucrare a spectaculosului duhovnicesc? Poate că dorința de a face misiune pentru Hristos care să atragă pe mulți prin preocupările lor 503
 17. De aceea nu judecăm nicidecum pe autorul mișcării de la Prislop, încercând a-l îndrăgi ca pe un frate de-al nostru căzut în înșelare și pomenindu-l la rugăciunile pentru morții noștri, 506
 18. Viața Părintelui Arsenie Boca arătată de alți oameni duhovnicești sau de către clerici 506
 19. a) Părintele Stavrofor Profesor Doctor Dumitru Stăniloae. 507
 20. L-a iubit pe Părintele Arsenie Boca de la început, deci nu poate fi acuzat de invidie: 507
 21. S-a mâhnit, tot din iubire pentru Părintele Arsenie Boca, în Hristos, din cauza devierii preacuvioșiei sale. 511
 22. b) Arhimandritul Paulin Lecca, Stareț al Sfintei Mănăstiri Arnota, Exarh al Mănăstiririlor din Arhiepiscopiile Dunării de Jos și Bucureștilor – Jurnal duhovnicesc. 519
 23. c) Arhimandriții Arsenie Papacioc, Ioanichie Bălan, Cleopa ilie, – Convorbirea Duhovnicească din chilia Protosinghelului Varsanufie Lipan – 1996. 527
 24. d) Părintele Profesor Doctor Dorin Zosim Oancea. 534
 25. e) Monahul Iachint, ucenicul de chilie al Părintelui Cleopa Ilie. 535
 26. Scrisoare către Babel 535
 27. De ce a pictat Părintele Arsenie Boca tocmai pe Wulfila și nu pe un alt eretic arian, în altar?. 538
 28. f) Părintele Gheorghe Anițulesei 549
 29. Despre: „Proslăvirea lui de către Domnul, cel puțin printr-unul din următoarele daruri sau ‎puteri”. 553
 30. Puterea de a suferi moartea martirică pentru dreapta credință; 553
 31. Puterea de a înfrunta orice primejdii sau suplicii pentru mărturisirea dreptei credințe pînă la ‎moarte;‎ 553
 32. Puterea de a-și închina eroic viața celei mai desăvîrșite trăiri morale și religioase;‎ 553
 33. Puterea de a săvîrși minuni în viață sau după moarte;‎ 553
 34. Puterea de a apăra sau a sluji cu devotament eroic credința și Biserica Ortodoxă 553
 35. Părintele Arsenie Boca are Sfinte Moaște? 558
 36. Rămășițele pământești 558
 37. Falsele minuni 570
 38. Deși se spune că a fost chinuit de securitate, acesta nu este un criteriu de ‎mucenicie. Nu toți cei omorâți pentru Hristos sunt mucenici. Numai dacă au apărat ‎adevărata dreaptă credință, în fapte și învățături. 588
 39. Să nu ne mirăm sau să judecăm pe autorii acestor cărți. Nimeni nu este infailibil 595
 40. Despre: „cultul spontan pe care i-l acordă poporul credincios”. 596
 41. Vedem, așadar, că nu este suficient cultul poporului. 596
 42. Spontaneitatea 597
 43. Manipularea și scopurile ei: 598
 44. Iată mulțimea celor ce merg la Mecca depășește pe cei ce merg la mormântul Părintelui Arsenie Boca. 599
 45. O viață, lucrare și o moarte asemănătoare cu a Părintelui Arsenie Boca: Grigori Efimovici Rasputin, care are în plus excesele rusești 603
 46. Cauzele mișcării de mase la Prislop 610
 47. Ortodocșii niciodată n-au fost majoritari. 611
 48. Arsenismul se manifestă exact invers. 611
 49. Concluzie. 611
 50. Dreptul canonic latin.. 611
 51. „Canonizarea” în hinduism… 613
 52. Bibliografie.. 616

Acest cuprins îl găsiți în bara laterală pe măsură ce se completează.

Doamne ajută!

1Ez 4:13 Iar al treilea cel ce a zis de muieri şi de adevăr, acesta este Zorovavel, a început a grăi: 14 O bărbaţilor! Au doară nu este mare împăratul, şi mulţi sunt oamenii? Şi vinul nu este tare? 15 Dar cine este cel ce îi stăpâneşte pre ei, sau cine este cel ce-i domneşte pre ei? Au nu sunt muierile? Muierile au născut pre împăratul şi pre tot poporul, care stăpâneşte marea şi pământul. 16 Şi din ele s-au făcut, şi acestea au crescut pre aceia cei ce sădesc viile, din care se face vinul. 17 Şi acestea fac îmbrăcămintele oamenilor, şi acestea fac mărire oamenilor, şi fără de muieri nu pot fi oamenii. 18 Şi de vor aduna aur şi argint şi tot lucrul frumos, au nu iubesc pre o muiere frumoasă la chip şi la frumuseţe? 19 Şi toate acestea lăsându-le, la dânsa caută, şi cu gura căscată se uită la ea, şi toţi pre ea o aleg mai mult decât aurul şi decât argintul şi decât tot lucrul frumos. 20 Lasă omul pre tatăl său, care l-a hrănit pre el, şi ţara sa, şi se lipeşte de femeia sa. 21 Şi cu muierea îşi lasă sufletul, şi nici de tatăl său nu-şi aduce aminte, nici de muma sa, nici de ţară. 22 Şi dintru acestea se cade să ştiţi voi, că muierile vă stăpânesc pre voi. 23 Au nu trudiţi şi osteniţi, şi toate le aduceţi şi le daţi muierilor, şi ia omul sabiea sa, şi iese la căi să tâlhărească şi să fure, şi pre mare umblă şi prin rîuri, 24 Şi pre leu vede, şi întru întunerec merge, şi după ce fură şi răpeşte şi desbracă de haine, la cea iubită aduce. 25 Şi mai mult iubeşte omul pre muierea sa, decât pre tatăl său şi pre muma sa. 26 Şi mulţi s-au fluturat la chipuri pentru muieri, şi robi s-au făcut pentru ele. 27 Şi mulţi au pierit şi au greşit şi au păcătuit pentru muieri. 28 Şi acum nu-mi credeţi mie? Au nu este împăratul mare cu oblăduirea lui? Au nu toate ţările se tem a se atinge de el? 29 Văzutu-l-am pre el şi pre Apamina fata lui Vartac celui minunat, ţiitoarea împăratului şezând de-a dreapta împăratului. 30 Şi luând stema de pe capul împăratului, şi puind-o pre capul său, da palme împăratului cu stânga. 31 Şi la acestea împăratul căscând gura se uita la ea, şi de-i va râde lui, râde; iar de se va mâhni asupra lui, se cucereşte ei, ca să se împace cu el. 32 O bărbaţilor! Cum nu sunt tari muierile, de vreme ce fac aşa? 33 Atunci împăratul şi dregătorii căutau unul la altul. 34 Şi a început a grăi pentru adevăr. O bărbaţilor! Au nu sunt tari muierile? Mare este pământul şi înalt este cerul şi iute la alergat soarele, că într-o zi se întoarce şi înconjură cerul, şi iarăşi aleargă la locul său. 35 Au nu este mare cel ce face acestea? Ci adevărul este mare şi mai tare decât toate. 36 Tot pământul chiamă adevărul, şi cerul pre el bine îl cuvintează, şi toate lucrurile se clătesc şi se cutremură, şi nimic la el nu este strâmb. 37 Nedrept este vinul, nedrept este împăratul, nedrepte sunt muierile, nedrepţi sunt toţi fiii oamenilor şi nedrepte sunt toate lucrurile lor, cele ce sunt ca acestea, şi nu este întru ele adevăr, şi cu nedreptatea lor pier. 38 Iar adevărul rămâne şi este tare în veac, şi trăeşte şi birueşte în veacul veacului. 39 Şi nu este la el privire de feţe, nici osebiri, ci cele drepte face de toate nedreptăţile, şi relele se fereşte, şi la toţi sunt plăcute lucrurile lui. 40 Şi la judecata lui nimic nu este nedrept, şi aceasta este puterea şi împărăţiea şi oblăduirea şi mărimea tuturor veacurilor; bine este cuvântat Dumnezeul adevărului. 41 Şi a încetat a grăi, şi tot poporul atunci a răspuns. 42 Şi atunci a zis: mare este adevărul, şi mai tare este. Atunci împăratul a zis lui: cere ori ce vei vrea, mai mult decât cele scrise, şi voiu da ţie, pentrucă te-ai aflat mai înţelept, şi alăturea cu mine vei şedea, şi rudeniea mea te vei chema.

PS

Cu mila lui Dumnezeu, am adunat aici o sinteză despre pictura de la Drăgănescu și autorul ei. Este o versiune nefinisată (beta) necesară pentru a afla adevărul în această problemă atât de controversată și frământată. Dacă ne va ajuta Domnul nostru Iisus Hristos, în timp, o să o corectăm.

Puteți să o descărcați de aici:

Grozaviile neasemanate de la Draganescu si viata Parintelui Arsenie Boca in lumina Sfintilor Parinti – v 11

Studiul s-a dorit un fel de depozit din care pot fi preluate informațiile tocmai de cei care nu au timp, dar totuși sunt preocupați de anumite aspecte. Aceștia uitându-se la cuprins și găsind problema căutată au avantajul să afle la fiecare capitol întreaga informație, nefiind obligați să caute și în alte capitole lucrurile referitoare la acel subiect, ci avându-le pe toate adunate într-un singur loc.

Desigur că subiectele sunt o sinteză dintr-o viață și învățături care se repetă, astfel că cel care vrea și are timp să citească întregul studiu se va simți în mod justificat fie pus sub presiunea unei insistențe persuasive, fie plictisit.

De aceea am venit în întîmpinarea celor din această ceată prin împărțirea problematicii fenomenului Prislop pe mai multe teme (sau cărți diferite), în care ne-am străduit să evităm repetițiile. Am adus în fiecare din aceste cărți câteva informații inedite și nuanțe unice, neștiind dacă în ele este acoperit chiar întreg studiul-depozit de mai sus și nici dacă în depozit se găsește chiar întreaga informație adunată în cărțile separate.

Iată aceste cărți mai scurte, fără repetiții, ce abordează temele mai căutate (însoțite de imagini lămuritoare):

Arsenie versus Arsenie

A-Z Arsenie si Zamfira, Parinte si Maica – o relatie demitizata

Erezii din Cărarea Împărăției si Cuvinte Vii

Grozaviile neasemanate de la Draganescu, in lumina Sfintilor Parinti – pe scurt

Inselarea Parintelui Arsenie Boca si falsele lui minuni – in lumina Sfintilor Parinti

Invataturile schismatice si eretice ale Parintelui Arsenie Boca – in lumina Sfintilor Parinti

Nelamuriri ale Parintelui Mihai-Andrei Aldea legate de Parintele Arsenie Boca si… Ortodoxie

Ori Sfintii Parinti, ori „Sfantul Ardealului” – discutii

Parintele Profesor Dumitru Staniloae si Parintele Arsenie Boca – o relatie demitizata

Parintii il dezvaluie pe Parintele Arsenie Boca

Publicitate

17 gânduri despre „POATE FI CANONICĂ CANONIZAREA PĂRINTELUI ARSENIE BOCA?”

  1. Parintele Arsenie Boca nu a fost ortodox,ci eretic ecumenist si ezoteric.Protosinghelul Arsenie Boca e marele inselat al Ardealului.Luptati ca acest eretic sa nu ajunga in calendar.Arsenistii sunt eretici si pietisti.Ereziile arsenismului sunt ecumenismul si idolatria fata de marele inselat al Ardealului.

   Apreciază

  2. APA IZVORÂTĂ din PIATRĂ SEACĂ este MĂRTURIA lui DUMNEZEU despre SFINŢENIA lui ARSENIE BOCA ! … restul CLEVETIRILOR chiar NU CONTEAZĂ …

   Apreciază

   1. Vă mulțumim pentru comentariul dvs. pe care l-ați scris din inimă.
    Ce ne facem însă că și la locurile în care se fac minuni de draci (pentru a susține mari erezii de suflet pierzătoare) izvorăsc și izvoare de apă, și sânge, și mir?
    Iată, de pildă, acolo unde a scornit diavolul erezia imaculatei concepții, a făcut (cu îngăduința lui Dumnezeu) să izvorască apă pentru ca oamenii să creadă că aceasta este o învățătură dumnezeiască, iar azi se fac vindecări de trupuri (spre pieirea și înșelarea sufletelor) exact ca la mormântul de la Prislop, doar că sunt cu mult mai mulți rătăciți (3 milioane de „pelerini” pe an), prin aceasta diavolul înșelând pe oamenii mai simpli care nu se conduc după învățăturile Sfinților Părinți, ci după min(ci)uni.
    http://jurnalspiritual.eu/minunile-de-la-lourdes/

    Noi dacă vom crede că aceste minuni reale (dar amăgitoare) sunt de la Dumnezeu și învățăturile susținute de ele sunt adevărate îl vom pierde pe Domnul nostru Iisus Hristos Adevărul. Aceasta nu o spunem noi, ci așa ne învață Sfânta Scriptură:
    „Deu 13:1
    Pedeapsa proorocilor mincinoşi.
    „De se va ridica în mijlocul tău prooroc sau văzător de vise şi va face înaintea ta semn şi minune,
    Deu 13:2 Şi se va împlini semnul sau minunea aceea, de care ţi-a grăit el, şi-ţi va zice atunci: Să mergem după alţi dumnezei, pe care tu nu-i ştii şi să le slujim acelora,
    Deu 13:3 Să nu asculţi cuvintele proorocului aceluia sau ale acelui văzător de vise, că prin aceasta vă ispiteşte Domnul Dumnezeul vostru, ca să afle de iubiţi pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru.
    Deu 13:4 Domnului Dumnezeului vostru să-I urmaţi şi de El să vă temeţi; să păziţi poruncile Lui şi glasul Lui să-l ascultaţi; Lui să-I slujiţi şi de El să vă lipiţi.
    Deu 13:5 Iar pe proorocul acela sau pe văzătorul acela de vise să-l daţi morţii, pentru că v-a sfătuit să vă abateţi de la Domnul Dumnezeul vostru, Cel ce v-a scos din pământul Egiptului şi v-a izbăvit din casa robiei, dorind să te abată de la calea pe care ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să mergi; pierde dar răul din mijlocul tău.”
    A căuta minuni nu este lucrare a creștinilor ci a iudeilor (fii ai minciunii), noi Îl căutăm pe Hristos – Adevărul Cel Răstignit:

    „1Co 1:22 Fiindcă şi iudeii cer semne, iar elinii caută înţelepciune,
    1Co 1:23 Însă noi propovăduim pe Hristos cel răstignit: pentru iudei, sminteală; pentru neamuri, nebunie.
    Ioan 8:44 Voi sunteţi din tatăl vostru diavolul şi vreţi să faceţi poftele tatălui vostru. El, de la început, a fost ucigător de oameni şi nu a stat întru adevăr, pentru că nu este adevăr întru el. Când grăieşte minciuna, grăieşte dintru ale sale, căci este mincinos şi tatăl minciunii.
    Efe 4:20 Voi însă n-aţi învăţat aşa pe Hristos,
    Efe 4:21 Dacă, într-adevăr, L-aţi ascultat şi aţi fost învăţaţi întru El, aşa cum este adevărul întru Iisus;
    Ioan 14:6 Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine.”
    Atenție! Ca să trăim veșnici trebuie să ajungem la Dumnezeu Tatăl, dar aceasta se poate face doar prin Fiul Adevăr Care este și Viața noastră și dragostea noastră. Cel ce devine prin minuni fiu al diavolului, tatăl minciunii, este ucis de el. De multe ori paloșul diavolului strălucește de-ți ia ochii tocmai prin minuni. De aceea a și îngăduit Dumnezeu ca acest cuvânt „minuni” să semene atît de mult cu „minciuni”, ca să luăm aminte.

    Dar, ca să nu vă răspundem noi, mâhnindu-vă că vă contrazicem în dragostea dumneavoastră față de sfinția sa, vă recomandăm să citiți chiar cu ochii dvs. (care atât de mult credeți în minuni în detrimentul învățăturilor adevărate), ce spunea însuși Părintele Arsenie Boca despre propria canonizare:

    „Astă noapte la rugăciune, când îmi plângeam păcatele mele, mi-a apărut Părintele Arsenie Boca și mi-a zis cu multă durere: „Roagă-i părinte pe oameni să nu mă mai cinstească ca Sfânt. Nu fac altceva decât să-mi sporească chinurile!”” Dacă doriți să citiți mai mult despre această minune autentică a Părintelui Arsenie Boca o puteți regăsi mai pe larg aici:
    https://888adevarul8despre8arsenieboca8.wordpress.com/dreptul-canonic-ortodox/ar-vrea-pr-arsenie-boca-sa-fie-canonizat/

    Dacă îl iubiți cu adevărat în adevăr aveți milă de el și urmați-i rugămintea pentru a nu-i spori chinurile prin încă o victimă a lui (care îl iubește mai mult decât pe Hristos și în locul lui Hristos, fiindcă i-a făcut loc în inima în locul adevărului). Vă rugăm construiți-vă mântuirea pe piatra sigură Hristos – Adevărul (descoperit nouă prin învățăturile sănătoase ale Sfinților Părinți recunoscuți de întreaga Biserică) iar nu pe părerile îndoielnice ale unui om care a generat atâta dezbinare și controverse. Nu vă jucați cu sufletul că vă pierdeți veșnicia. Mergeți pe o cale sigură nu pe una șovăielnică.
    Chiar și Sfinții Apostoli ne arătau că noi nu trebuie să credem minunilor (care sunt pentru necredincioși) ci adevărului. Puteți citi mai multe aici în capitolul:
    MINUNILE PENTRU NECREDINCIOȘI, ADEVĂRUL PENTRU ORTODOCȘI din studiile:
    Inselarea Parintelui Arsenie Boca si falsele lui minuni – in lumina Sfintilor Parinti
    Grozaviile neasemanate de la Draganescu si viata Parintelui Arsenie Boca in lumina Sfintilor Parinti – v 11
    pe care le puteți descărca de aici:
    https://888adevarul8despre8arsenieboca8.wordpress.com/descarcare-continut-blog-sub-forma-de-fisiere-pdf/

    Vă mulțumim încă o dată pentru că ne-ați scris cu sinceritate cele ale inimii dvs și vă dorim ca ea să devină locaș al lui Hristos, neavând pe nimeni altcineva acolo decât pe cei care sunt ai Lui prin adevăr și iubire:
    „Efe_4:15 Ci ţinând adevărul, în iubire, să creştem întru toate pentru El, Care este capul – Hristos.

    Apreciază

  1. Vă mulțumim pentru această trimitere.
   Datorită ei ne-a ajutat bunul Dumnezeu să răspundem nelămuririlor Părintelui Mihai-Andrei Aldea în legătură cu Părintele Arsenie Boca și… Ortodoxia. Răspunzând sfinției sale punct cu punct a ieșit un fel de compendiu, mai facil de parcurs, care dezbate toate problemele pe scurt.
   El se află aici:

   Dă clic pentru a accesa nelamuriri-ale-parintelui-mihai-andrei-aldea-legate-de-parintele-arsenie-boca-si-ortodoxie3.pdf

   Doamne ajută!

   Apreciază

   1. APA IZVORÂTĂ din PIATRĂ SEACĂ pt ARSENIE BOCA de la DUMNEZEU este MĂRTURIA lui DUMNEZEU despre SFINŢENIA lui ARSENIE BOCA … restul CLEVETIRILOR chiar NU CONTEAZĂ ! …

    Apreciază

   2. Vă mulțumim pentru comentariul dvs. pe care l-ați scris din inimă.
    Ce ne facem însă că și la locurile în care se fac minuni de draci (pentru a susține mari erezii de suflet pierzătoare) izvorăsc și izvoare de apă, și sânge, și mir?
    Iată, de pildă, acolo unde a scornit diavolul erezia imaculatei concepții, a făcut (cu îngăduința lui Dumnezeu) să izvorască apă pentru ca oamenii să creadă că aceasta este o învățătură dumnezeiască, iar azi se fac vindecări de trupuri (spre pieirea și înșelarea sufletelor) exact ca la mormântul de la Prislop, doar că sunt cu mult mai mulți rătăciți (3 milioane de „pelerini” pe an), prin aceasta diavolul înșelând pe oamenii mai simpli care nu se conduc după învățăturile Sfinților Părinți, ci după min(ci)uni.
    http://jurnalspiritual.eu/minunile-de-la-lourdes/

    Noi dacă vom crede că aceste minuni reale (dar amăgitoare) sunt de la Dumnezeu și învățăturile susținute de ele sunt adevărate îl vom pierde pe Domnul nostru Iisus Hristos Adevărul. Aceasta nu o spunem noi, ci așa ne învață Sfânta Scriptură:
    „Deu 13:1
    Pedeapsa proorocilor mincinoşi.
    „De se va ridica în mijlocul tău prooroc sau văzător de vise şi va face înaintea ta semn şi minune,
    Deu 13:2 Şi se va împlini semnul sau minunea aceea, de care ţi-a grăit el, şi-ţi va zice atunci: Să mergem după alţi dumnezei, pe care tu nu-i ştii şi să le slujim acelora,
    Deu 13:3 Să nu asculţi cuvintele proorocului aceluia sau ale acelui văzător de vise, că prin aceasta vă ispiteşte Domnul Dumnezeul vostru, ca să afle de iubiţi pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru.
    Deu 13:4 Domnului Dumnezeului vostru să-I urmaţi şi de El să vă temeţi; să păziţi poruncile Lui şi glasul Lui să-l ascultaţi; Lui să-I slujiţi şi de El să vă lipiţi.
    Deu 13:5 Iar pe proorocul acela sau pe văzătorul acela de vise să-l daţi morţii, pentru că v-a sfătuit să vă abateţi de la Domnul Dumnezeul vostru, Cel ce v-a scos din pământul Egiptului şi v-a izbăvit din casa robiei, dorind să te abată de la calea pe care ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să mergi; pierde dar răul din mijlocul tău.”
    A căuta minuni nu este lucrare a creștinilor ci a iudeilor (fii ai minciunii), noi Îl căutăm pe Hristos – Adevărul Cel Răstignit:

    „1Co 1:22 Fiindcă şi iudeii cer semne, iar elinii caută înţelepciune,
    1Co 1:23 Însă noi propovăduim pe Hristos cel răstignit: pentru iudei, sminteală; pentru neamuri, nebunie.
    Ioan 8:44 Voi sunteţi din tatăl vostru diavolul şi vreţi să faceţi poftele tatălui vostru. El, de la început, a fost ucigător de oameni şi nu a stat întru adevăr, pentru că nu este adevăr întru el. Când grăieşte minciuna, grăieşte dintru ale sale, căci este mincinos şi tatăl minciunii.
    Efe 4:20 Voi însă n-aţi învăţat aşa pe Hristos,
    Efe 4:21 Dacă, într-adevăr, L-aţi ascultat şi aţi fost învăţaţi întru El, aşa cum este adevărul întru Iisus;
    Ioan 14:6 Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine.”
    Atenție! Ca să trăim veșnici trebuie să ajungem la Dumnezeu Tatăl, dar aceasta se poate face doar prin Fiul Adevăr Care este și Viața noastră și dragostea noastră. Cel ce devine prin minuni fiu al diavolului, tatăl minciunii, este ucis de el. De multe ori paloșul diavolului strălucește de-ți ia ochii tocmai prin minuni. De aceea a și îngăduit Dumnezeu ca acest cuvânt „minuni” să semene atît de mult cu „minciuni”, ca să luăm aminte.

    Dar, ca să nu vă răspundem noi, mâhnindu-vă că vă contrazicem în dragostea dumneavoastră față de sfinția sa, vă recomandăm să citiți chiar cu ochii dvs. (care atât de mult credeți în minuni în detrimentul învățăturilor adevărate), ce spunea însuși Părintele Arsenie Boca despre propria canonizare:

    „Astă noapte la rugăciune, când îmi plângeam păcatele mele, mi-a apărut Părintele Arsenie Boca și mi-a zis cu multă durere: „Roagă-i părinte pe oameni să nu mă mai cinstească ca Sfânt. Nu fac altceva decât să-mi sporească chinurile!”” Dacă doriți să citiți mai mult despre această minune autentică a Părintelui Arsenie Boca o puteți regăsi mai pe larg aici:
    https://888adevarul8despre8arsenieboca8.wordpress.com/dreptul-canonic-ortodox/ar-vrea-pr-arsenie-boca-sa-fie-canonizat/

    Dacă îl iubiți cu adevărat în adevăr aveți milă de el și urmați-i rugămintea pentru a nu-i spori chinurile prin încă o victimă a lui (care îl iubește mai mult decât pe Hristos și în locul lui Hristos, fiindcă i-a făcut loc în inima în locul adevărului). Vă rugăm construiți-vă mântuirea pe piatra sigură Hristos – Adevărul (descoperit nouă prin învățăturile sănătoase ale Sfinților Părinți recunoscuți de întreaga Biserică) iar nu pe părerile îndoielnice ale unui om care a generat atâta dezbinare și controverse. Nu vă jucați cu sufletul că vă pierdeți veșnicia. Mergeți pe o cale sigură nu pe una șovăielnică.
    Chiar și Sfinții Apostoli ne arătau că noi nu trebuie să credem minunilor (care sunt pentru necredincioși) ci adevărului. Puteți citi mai multe aici în capitolul:
    MINUNILE PENTRU NECREDINCIOȘI, ADEVĂRUL PENTRU ORTODOCȘI din studiile:
    Inselarea Parintelui Arsenie Boca si falsele lui minuni – in lumina Sfintilor Parinti
    Grozaviile neasemanate de la Draganescu si viata Parintelui Arsenie Boca in lumina Sfintilor Parinti – v 11
    pe care le puteți descărca de aici:
    https://888adevarul8despre8arsenieboca8.wordpress.com/descarcare-continut-blog-sub-forma-de-fisiere-pdf/

    Vă mulțumim încă o dată pentru că ne-ați scris cu sinceritate cele ale inimii dvs și vă dorim ca ea să devină locaș al lui Hristos, neavând pe nimeni altcineva acolo decât pe cei care sunt ai Lui prin adevăr și iubire:
    „Efe_4:15 Ci ţinând adevărul, în iubire, să creştem întru toate pentru El, Care este capul – Hristos. „

    Apreciază

  2. Vă mulțumim pentru această trimitere.
   Datorită ei ne-a ajutat bunul Dumnezeu să răspundem nelămuririlor Părintelui Mihai-Andrei Aldea în legătură cu Părintele Arsenie Boca și… Ortodoxia. Răspunzând sfinției sale punct cu punct a ieșit un fel de compendiu, mai facil de parcurs, care dezbate toate problemele pe scurt.
   El se află aici:

   Dă clic pentru a accesa nelamuriri-ale-parintelui-mihai-andrei-aldea-legate-de-parintele-arsenie-boca-si-ortodoxie3.pdf

   Doamne ajută!

   Apreciază

 1. Hristos a Înviat!
  Vă salut cu: Hristos a Înviat! pentru că scriu acest mesaj într-o zi de Duminică, mai exact Duminica Ortodoxiei.

  Slavă Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu pentru că v-a luminat și v-a ajutat să deslusiți pentru români problema părintelui Arsenie Boca.

  Am și eu o nelămurire legată de articolul scris aici: https://888adevarul8despre8arsenieboca8.files.wordpress.com/2016/03/nelamuriri-ale-parintelui-mihai-andrei-aldea-legate-de-parintele-arsenie-boca-si-ortodoxie4.pdf

  Pe la pagina 54 a PDF-ului menționat mai sus apare scris următorul paragraf:

  Noi folosim, mai întotdeauna apelativul „Părintele Arsenie Boca”, din respect față de preoția ce nu se ia de la cineva, indiferent de păcate, dacă ierarhul locului nu îl caterisește. Dar faptul că rămâne cu pecetea preoției nu îl ușurează, ci este o responsabilitate sporită în veșnicie a sfinției sale care îi crește povara păcatelor și învățăturilor greșite, cu cât amăgește pe mai mulți prin reclama care i se face. Ne folosim de această expresie datorită ascultării de duhovnicii noștri, care așa ne-au recomandat, ca să nu îl jignim pe sfinția sa și să nu îi tulburăm nici pe cititorii care au o imagine falsă, construită cu îndârjire și iscusință în timp îndelungat de cei ce nu iubesc adevărul. Ne mai sprijinim și pe hotărârea de reabilitare a Înalt Prea Sfințitului Părinte Dr. Nicolae Corneanu Mitropolitul Banatului, Prea Sfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu Episcopul Aradului și Hunedoarei și Prea Sfințitului Părinte Dr. Laurențiu Streza Episcopul Caransebeșului.

  Vă rog frumos să mă iertați dar nu înțeleg fraza scrisă îngroșat în citatul de mai sus.

  Despre Nicolae Corneanu știm că s-a împărtășit cu greco-catolicii (a și recunoscut în public acest lucru) și a încălcat canoanele apostolice 10, 45, 46 și 64 care interzic orice comuniune cu ereticii, despre ce hotărâre de reabilitare este vorba??? Despre celelalte nume menționate în aceeași frază, de asemenea despre ce hotărâre de reabilitare este vorba???

  Hristos a Înviat!

  Apreciază

 2. 1.
  A doua zi dimineaţă, intrând în cameră, tânăra Maria descoperă cu uimire că aşternutul Părintelui era întocmai cum îl lăsase… Părintele Arsenie petrecuse încă o noapte în rugăciune.
  (http://www.arsenieboca.ro/intalnirea-care-i-a-schimbat-viata)

  Lipsa smereniei. Exista un caz similar in care un calugar cand era primit sa doarma undeva, facea noaptea metanii cu mult zgomot de trezea intreaga casa.Acela a fost canonizat intre timp, in Grecia.Deci care ar fi mirarea daca si Arsenie Boca ar fi canonizat?

  2.

  –” Părinte, ce să fac? Unde să mă duc?

  Mă – îmi spune Părintele Arsenie –, dar eu n-am plecat din mănăstire înaintea voastră, mă? Când m-au dezbrăcat, am zis: facă ce-o să facă… Mă, n-are niciun rost, mă! Nu lăsa un loc sigur, pentru un loc nesigur. Mă, pe mine nu mă cheamă la Sâmbăta? Dar numai ca magazioner. Cu intrările şi cu ieşirile. Mă, îs multe cuiere de haine negre în mănăstiri şi mulţi călugări în afară. Nu toţi din mănăstire se mântuiesc, nici toţi din lume se osândesc. Nu lăsa un loc sigur, pentru un loc nesigur!

  Şi, dacă aşa mi-a spus Părintele Arsenie, n-am vrut să mai încerc să mă mai duc înapoi la vreo mănăstire”.

  Însă dorul de mănăstire şi de rânduiala unei vieţi ritmate liturgic, până în cele mai mici cute ale sufletului, îi va rămâne mereu în inimă Maicii Glicheria. Cândva, după ani şi ani, mistuită de dor, se duce la una din cele mai mari vetre monahale din Oltenia”.
  (http://www.arsenieboca.ro/intalnirea-care-i-a-schimbat-viata)

  Din textul de mai sus putem intelege ca a fost „dezbracat” de haina preotiei?
  Si mai observam ceva: „Mă, n-are niciun rost, mă! Nu lăsa un loc sigur, pentru un loc nesigur.”

  Adica nu are niciun rost calugaria, pentru ca este un loc nesigur, in schimb un serviciu si o locuinta sunt mult mai sigure pentru … suflet?( a se citi pe larg despre ce este vorba in text la adresa respectiva)

  Apreciază

 3. Stimate domnule admin al acestui site,

  Va felicit pentru ceea ce faceti.
  In timp ce aproape toata Romania merge la mormantul lui Arsenie Boca, mai ceva ca la Ierusalim, aici cineva se lupta pentru ADEVAR.

  De aceea, as vrea sa va ajut si eu cu ceva: cititi viata lui Inochentie de Balta, marele inselat de la inceputul secolului al XX-lea, care a trait pe teritoriul Republicii Moldova de astazi. Veti fi uimit: tot ce a facut este tras la indigo cu viata lui Arsenie Boca. Tipul de propovaduire, minunile, vindecarile, schimbarea vremii, stia gandurile si pacatele oamenilor si le spunea in fata, ca si Arsenie Boca, a zidit manastiri chiar, a fost prigonit, torturat, intemnitat, etc. Sute de mii de oameni il urmau, plangeau la predicile lui, se converteau, unii si-au vandut casele ca sa il urmeze. Inochentie de Balta a proorocit tot felul de lucruri care s-au indeplinit, ca si Arsenie Boca. …. Si totusi Biserica Ortodoxa l-a declarat un mare inselat.
  Daca veti citi viata lui nu veti mai avea dubii cu privire la parintele Arsenie Boca. Sunt in acelasi duh, al inselarii.
  Aveti aici linkul:
  innokentievcy.jimdo.com/…/pre-scurt-viaţa-şi-faptele-sfântului-părintelui- nostru-inochentie-de-la-baltă/

  Cu stima,
  Andreea

  Apreciază

 4. Măi băieți și fete, voi sunteți atât de bolnavi mintal, abjecti și indraciti, încât nimeni și nimic nu vă poate salva. Vai de capul vostru de nenorociți blestemați. Vade retro satana…

  Apreciază

  1. Domnule Daniel Mircea, Domnul și Maica Domnului să vă binecuvinteze!
   Pentru aceasta este nevoie, însă, să observați ceva în comentariul dvs. de mai sus.

   Mântuitorul ne învață limpede:
   „Mt 7,15 Feriți-vă de proorocii mincinoși, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori.16 După roadele lor îi veți cunoaște. Au doară culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini?17 Așa că orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele.18 Nu poate pom bun să facă roade rele, nici pom rău să facă roade bune.19 Iar orice pom care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc.20 De aceea, după roadele lor îi veți cunoaște.”

   Dacă roadele evlaviei dvs. la Părintele Arsenie Boca sunt obiceiurile de a jigni și blestema, trebuie să înțelegeți că duhul pe care vi-l induce evlavia la el este demonic, și că el este un dascăl care vă învață minciuni, un proroc mincinos, un pom rău care aduce (și în dvs. și în toți cei care îl urmează) roade rele. Numim roade rele toate cele care sunt contrarii Sfintei Evanghelii.
   Iată ce învață Învățătorul Cel Adevărat și Bun pe ucenicii Lui, Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în Sfânta Evanghelie:
   „Lc 6,26 Vai vouă când toți oamenii vă vor vorbi de bine. Căci tot așa făceau proorocilor mincinoși părinții lor.27 Iar vouă celor ce ascultați vă spun: Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc pe voi;28 Binecuvântați pe cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru cei ce vă fac necazuri.”

   La fel ne învață și Sf. Ap. Pavel, adevăratul Lui ucenic:
   „Rm 12,14 Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați-i și nu-i blestemați.”

   De aceea, fiindcă dorim să urmăm Adevărului, iar nu minciunii propovăduite de Părintele Arsenie Boca, vă dorim din toată inima:
   Domnul și Maica Domnului să vă binecuvinteze!

   Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s