+ Grozăviile neasemănate de la Drăgănescu și viața Părintelui Arsenie Boca în lumina Sfinților Părinți

 

Cu mila lui Dumnezeu, am adunat aici o sinteză despre pictura de la Drăgănescu și autorul ei. Este o versiune nefinisată (beta) necesară pentru a afla adevărul în această problemă atât de controversată și frământată. Dacă ne va ajuta Domnul nostru Iisus Hristos, în timp, o să o corectăm.

Puteți să o descărcați de aici:

Grozaviile neasemanate de la Draganescu si viata Parintelui Arsenie Boca in lumina Sfintilor Parinti – v 11

Studiul s-a dorit un fel de depozit din care pot fi preluate informațiile tocmai de cei care nu au timp, dar totuși sunt preocupați de anumite aspecte. Aceștia uitându-se la cuprins și găsind problema căutată au avantajul să afle la fiecare capitol întreaga informație, nefiind obligați să caute și în alte capitole lucrurile referitoare la acel subiect, ci avându-le pe toate adunate într-un singur loc.

Desigur că subiectele sunt o sinteză dintr-o viață și învățături care se repetă, astfel că cel care vrea și are timp să citească întregul studiu se va simți în mod justificat fie pus sub presiunea unei insistențe persuasive, fie plictisit.

De aceea am venit în întîmpinarea celor din această ceată prin împărțirea problematicii fenomenului Prislop pe mai multe teme (sau cărți diferite), în care ne-am străduit să evităm repetițiile. Am adus în fiecare din aceste cărți câteva informații inedite și nuanțe unice, neștiind dacă în ele este acoperit chiar întreg studiul-depozit de mai sus și nici dacă în depozit se găsește chiar întreaga informație adunată în cărțile separate.

Iată aceste cărți mai scurte, fără repetiții, ce abordează temele mai căutate (însoțite de imagini lămuritoare):

Arsenie versus Arsenie

A-Z Arsenie si Zamfira, Parinte si Maica – o relatie demitizata

A-Z – Ars vs A (documentul de mai sus din care s-a scos fragmentul numit Arsenie versus Arsenie ce se poate descărca separat)


Canonul canonizarii si Parintele Arsenie Boca


Erezii din Cărarea Împărăției si Cuvinte Vii


Grozaviile neasemanate de la Draganescu si viata Parintelui Arsenie Boca in lumina Sfintilor Parinti – v 11

(Următoarele trei cărți sunt prescurtări din ce în ce mai mici ale cărții de mai sus, referitoare la pictura eretică, păgână și antihristică de la Drăgănescu, pentru a fi ușor de citit și înțeles)

Grozaviile neasemanate de la Draganescu, in lumina Sfintilor Parinti – pe scurt

Grozaviile neasemanate de la Draganescu – punctele esentiale

Grozaviile neasemanate de la Draganescu – doar imagini


Inselarea Parintelui Arsenie Boca si falsele lui minuni – in lumina Sfintilor Parinti


Invataturile schismatice si eretice ale Parintelui Arsenie Boca – in lumina Sfintilor Parinti


Nelamuriri ale Parintelui Mihai-Andrei Aldea legate de Parintele Arsenie Boca si… Ortodoxie

Ori Sfintii Parinti, ori „Sfantul Ardealului” – discutii


Parintele Profesor Dumitru Staniloae si Parintele Arsenie Boca – o relatie demitizata

Parintii il dezvaluie pe Parintele Arsenie Boca

 


(Următoarele trei studii sunt discuții secundare despre înșelarea contemporană în general, pornite de la Părintele Arsenie Boca)

 


Ortodoxie Traditionalista si Teologie Patristica nedumeriri

Ortodoxie Traditionalista si Teologie Patristica raspunsuri


Impartasanie nu deasa, nu rara, ci Personala

 

Ne cerem iertare dacă s-au strecurat greșeli de orice fel sau dacă v-am supărat cu ceva în această sinteză din Sfânta Tradiție despre înșelare. Cazul Părintelui Arsenie Boca este unul aparte. El furnizează un fir roșu de urmărit pentru a ne învăța cum să ne ferim de căderi în viața duhovnicească, deoarece acestea sunt foarte subtile și pot mima Mântuirea.

Dorința noastră nu a fost numai de a ne lămuri despre realitatea de la Prislop (deși apare ca un refren întrebarea dacă Părintelui Arsenie Boca este sau nu model de sfințenie, totuși este o problemă secundară), ci cum să lucrăm pocăința… azi. Ne-am străduit să descoperim în contextul atât de sofisticat de acum cum să aplicăm gândirea Sfinților Părinți la problemele ce ne frământă: căderea de-a dreapta, misiunea în Biserică fără a pierde pocăința, ispitele ce apar între ucenițe și duhovnici, cum putem să personalizăm original frumusețea Bisericii fără a pierde legătura cu Ea, până unde pot imita demonii Ortodoxia și Ortopraxia, firul subțire dintre falsa și adevărata smerenie, infailibilitatea Sfântului Sinod, a mulțimilor, a mărturisitorilor și a omului, ce poate fi considerat autoritate reală (nu numai oficială) în aflarea adevărului și a voii lui Dumnezeu, cum să aflăm care este voia lui Dumnezeu concretă cu noi, cum putem pecetlui neșters mintea noastră cu Sfânta Cruce, ca să-I urmăm lui Hristos, rugăciunea fără amăgire, rolul împreunării trupești, al curăției, al fecioriei și al nașterii de prunci în Sfânta Cununie, abisurile nevăzute ale planificării familiale care ne poate include în teritoriul ei fără să o știm, până unde pot merge minunile drăcești, rolul real al suferinței și plăcerii în existență, simțirea și înțelepciunea, dobândirea harului prin vederea cumplitei noastre păcătoșenii.

În fine, de fapt acest studiu este o năzuință a aduna cuvinte adânci, reale, actuale și foarte necesare azi, într-o lume fără repere, care să ne învețe ce să facem la modul cel mai concret, personalizat la viața fiecăruia dintre noi, pentru a ne mântui.

Viața și învățăturile Părintelui Arsenie Boca sunt numai un pretext palpitant de a concretiza cele spuse mai jos, pentru a nu rămâne doar un studiu științific anost și pentru a vedea prin exemplu real și viu că aceste probleme nu sunt numai teoretice, ci afectează viața unui om, chiar cu nume mare, până la moarte, putând, dacă nu este atent, să-i pericliteze chiar și mântuirea.

Vă dorim să aflați Adevărul, să-i slujiți Lui, să vă dați viața pentru El, clipă de clipă.

În adevăr se află înțelepciunea, iar înțelepciunea este unirea cu Dumnezeu în care nu mai este nici un interval.

Marți, 12 ianuarie 2016

Sf. Mc. Tatiana; Sf. mucenic Petru Avesalonitul; Sf. Mc. Mertie; Sf. opt mucenici de la Niceea; Sf. Mc. Eutasia; Cuviosul Ilie, făcătorul de minuni; Sf. mucenic Teodor al Evhaitelor; Cuvioasa Teodosia cea din Alexandria; Sf. Sava al Serbiei.

Anul mântuirii 2016

I.    Cuprins

Cuprins 2

Introducere. 7

III.     Imaginile color, cuprinse în acest studiu, în ordinea apariției lor. 17

Grozăviile neasemănate de la Dăgănescu. 16

Pictura eretică. 16

Basilica San Pietro. 17

O pictură ecumenistă. 27

Eretici pictați ca Sfinți 34

a) Francisc de Assisi 34

b) Ulfilas arianul 65

(1)     Învățături schismatice (împotriva Sfintelor Canoane) ale Părintelui Arsenie Boca. 72

(a)     Despre pruncii avortați 72

(b)     Despre sinucigași 73

(c)     Despre Sfânta Cruce. 80

(d)     A băgat animale hipnotizate în biserică. 83

(e)     Propovăduitor și inventator de apocrife. 88

(2)     Învățături eretice ale Părintelui Arsenie Boca. Anatematizat de toate cele 7 Sfinte Sinoade Ecumenice. 112

(a)     I. Învățătura ariană. Anatema Sfântului Sinod I Ecumenic. 113

(b)     II Filioque. Anatema Sfântului Sinod al II-lea Ecumenic. 115

(c)     III. Învățătura nestoriană. Anatema Sfântului Sinod al III-lea Ecumenic. 115

(d)     IV. Învățătura monofizită. Anatema Sfântului Sinod al IV-lea Ecumenic. 116

(e)     V. Învățătura origenistă. Anatema Sfântului Sinod al V-lea Ecumenic. 118

(f)     VI. Învățătura pelaghiană. Anatema Sfântului Sinod al VI-lea Ecumenic. 127

(g)     VII. Învățătura iconoclastă. Anatema Sfântului Sinod al VII-lea Ecumenic. 130

Pictura antihristică. 135

Imberb. 137

a) Hipnotizator mieros. 137

b) Hipnotizator dur. 137

c) Hristosul mincinos bărbierit 138

d) Mutilarea Filocaliei 139

e) Asemănări cu Babaji, Mahomed, Iosif din Copertino, Grigori Rasputin, brahmani, yoghini, magicieni, fakiri, zei și tibetani 143

Cu barbă mică și ochi albaștri 170

Cu barbă mare și ochi albaștri 171

Mustăcios. 178

Cu pantaloni scurți 185

a) Se pot înșela mărturisitorii anticomuniști, sau sunt infailibili?. 186

b) Se plimba dezbrăcat în public. 190

c) Drăgănescu – așezământ închinat „sfintei familii”. 193

Pictura păgână. 221

Mărturia unui contemporan. 222

Aum.. 222

TRISHULA LUI SHIVA / TRIDENTUL LUI POSEIDON / FURCA ‎DRACILOR. 225

Atac păgân asupra Persoanei. Despre „limbi ca de foc”. 232

Despre reîncarnare. 245

Despre împreunarea trupească. 266

a) Ideea vicleană a necesității îndulcirii (împreunării) trupești 266

b) Plăcerea împreunării – cauza bolii și a morții 268

c) Sfânta Cununie în curăție. 274

(1)     Din Hronograf 274

(2)     Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur. 274

(3)     Sfântul Ierarh Vasile cel Mare. 278

(4)     Sfântul Cuvios Ioan Damaschin. 280

(5)     Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul 280

(6)     Sfânta Scriptură. 283

(a)     Vechiul Testament 283

(b)     ‎Noul Testament 285

(7)     Sinteză din Sfinții Părinți 287

(8)     Ce scria despre aceasta Pseudo-Boca. 291

(9)     Părintele Arsenie Boca se împotrivea Sfintei Predanii, propovăduind învățături desfrânate hinduse. 295

(a)     Tantra Yoga. 295

(b)     Cugetarea trupească. 318

(c)     Falsa antropologie, sexologie și genetică a Părintelui Arsenie Boca. 333

(d)     Contrazis de medicină. 370

(10)     Fenomenele MISA și Prislop. 382

Minunile Părintelui Arsenie Boca au caracter păgân. 395

a) Minunile pentru necredincioși, Adevărul pentru Ortodocși 396

b) Hocus Bocus. 400

c) Proorociile mincinoase ale Părintelui Arsenie Boca. 418

d) False vindecări 430

e) Vedeniile dese, cheia marilor regrese. 433

f) Final spectaculos. 439

g) Părintele Arsenie Boca, șarpele Glykon, statuile vrăjitorești africane, lumânările colorate, mormântul lui Victor Noir de la Pere Lachaise și… fertilitatea femeilor. 451

(1)     Fertilizarea la păgâni 451

(a)     Elini 451

(b)     Africani 453

(2)     Fertilizarea la vrăjitori 454

(3)     Fertilizarea la statuia unui evreu omorât în duel 458

(4)     Fertilizarea in vitro. 460

(5)     Fertilizarea cu ajutorul Părintelui Arsenie Boca. 466

(6)     Mecanismul fertilizării demonice. 467

Vădirea sursei vedeniilor. 475

Grozăvii neasemănate. 481

Antihrist. 481

a) Smulgerea de pe cruce, mai rău ca în catolicism… 484

b) Pironirea în încheieturi 494

c) O fantomă, în loc de Hristos. 533

d) Adevărata Icoană a lui Hristos. 563

Madone anti Maica Domnului 570

a) Madona Zamfira.. 570

b) Madona desen animat japonez. 577

c) Madona neagră.. 577

d) Madona despletită, dar cu basma, ca la Medjugorje, Lourdes, Fatima.. 583

e) Madona cu ochi albaștri 593

f) Madona ce atacă pururea fecioria Maicii Domnului 598

g) În loc de Buna Vestire o grozăvie cu madone, fantome, stafii și djinni 599

„Satana se preface în înger al luminii”. 603

a) Îngerii djinni 604

b) Îngerii naziști 606

Anti Sfinți 611

a) Pseudo Moise încornorat. 611

b) Anti sfinți mustăcioși 612

(1)     Pseudo Gheorghe.. 612

(2)     Pseudo Nicolae Oprea – ca un demon hipnotizator. 612

c) Anti Sfinți cu pantalonii scurți și minijupă.. 614

(1)     Pseudo Nestorie wrestler. 614

(2)     Pseudo Îngeri cu minijupă. 615

d) Pseudo Nicolae. 615

(1)     Al Mirelor Lichiei, spadasin.. 615

(2)     Cabasila pictat ca episcop – încă o dovadă că vedeniile l-au mințit. 617

e) Pseudo Ștefan.. 619

(1) arhidiaconul, plecat în promenadă. 619

(2) cel Nou.. 619

f) Pseudo toți Sfinții 624

Imagini caricaturale generalizate. 627

a) Capete pătrate și urâte. 627

b) Imagini preadesfrânate și sodomitene după Capela Sixtină.. 628

Teologia eretică despre Sfintele Icoane. 634

Le picta după vedenii 634

Se picta pe sine, în locul Mântuitorului și Sfinților. 641

Picta anti Ortodox lovind în esență (Asemănarea) și în mesajul teologic. 643

Ce recomandă Sfânta Biserică Ortodoxă pentru așezământul de la Drăgănescu. 650

Viața Părintelui Arsenie Boca. 650

Din neascultător, amăgit de vedenii. Mai apoi, amăgitor prin false minuni 650

Pregătirea duhovnicească.. 650

a) La început primea sfat. 650

b) Mai apoi, nu a mai ascultat de nimeni 651

c) Punctul de răscruce. 653

d) Nemulțumit de duhovnicii săi 660

e) Nu știa să se roage. De aici, i s-au tras toate. 677

f) Cum a evoluat. Neascultarea de ierarhie. Primirea necondiționată a vedeniilor.. 681

g) Făuritor de arătări în cuplu cu maica Zamfira.. 683

h) Două manifestări opuse: Babaji și Sfântului Serafim de Sarov. 700

i) Un studiu comparativ între cele două feluri de lucrări 723

j) Din ispitit, ispititor.. 728

k) Cine poate fi model în Biserica Ortodoxă?. 730

l) Răzvrătire avansată – tron imaginar deasupra celui ce l-a hirotonit. 731

m) Îmbolnăvit grav de răzvrătire. Se pune deasupra multor ierarhi 731

n) „Biciul lui Dumnezeu” – hipnotizatorul ce vădea public păcatele. 732

o) Calea scurtă a harului 802

Dezvăluiri spre apărarea, nu spre atacul Părintelui Arsenie Boca. 815

Misiunea ca înșelare. 815

Îndrăgit ca un frate căzut în înșelare, nu judecat 822

Alunecarea din viețuire în dogme. 823

Relația cu Maica Zamfira. 824

Dilema. 824

S-a pocăit ?. 825

Cauzele căderii 831

Ce zic ucenicii îndrăgostiți?. 833

a) Secretul lui Arsenie Boca: femeia care a stat 40 de ani lângă el 834

b) Monahia Zamfira Constantinescu – portret de ucenică a Părintelui Arsenie Boca. 836

c) Apologia lui Florin Duțu. 840

(1)     Cine a fost Maica Zamfira?. 840

(2)     Asemănarea Arsenie – Zamfira. 845

(a)     Tatăl 847

(b)     Mama. 853

(c)     Alți dascăli înșelați 861

(i)     Giovanni Papini 861

(ii)     Ignațiu de Loyola. 861

(d)     Mândria: din copilărie până la sfârșit 864

(e) Numele purtate. 894

(3)     [Cum se amestecă Părintele Arsenie Boca în relația intimă dintre Nicolae și Julieta. 896

(3)     [Pentru a o salva pe Maica Zamfira de la sinucidere, Părintele Arsenie Boca o face stareță. 899

(4)     [Locuințele conviețuirii Părintelui Arsenie Boca cu Maica Zamfira. 899

(5)     [Unde duce o relație de dragoste dintre un călugăr și o călugăriță care nu și-au păzit vederea. 908

Ce spun despre această cădere… marii noștri duhovnici 915

Ce spun despre această cădere… Sfinții Părinți 925

Au păstrat cele trei voturi monahale?. 940

Cum au încălcat fecioria. 947

a) Relația cu ‎femeile ‎înainte de ‎călugărie. 947

d) Relația cu femeile după călugărie. 950

Cum au încălcat sărăcia de bună-voie. 953

Cum au încălcat ascultarea. 957

a) Atitudini liturgice necanonice față de eretici 957

b) Și-au format o parasinagogă. 968

(1)     Părintele Arsenie Papacioc. 1006

(2)     Părintele Arsenie Boca. 1027

(3)     Arsenie vs. Arsenie. 1039

Viața Părintelui Arsenie Boca dezvăluită de oameni duhovnicești sau clerici 1197

Părintele Stavrofor Profesor Doctor Dumitru Stăniloae. 1197

a) L-a iubit de la început 1197

a) S-a mâhnit, tot din iubire. 1206

Arhimandritul Paulin Lecca, Stareț al Sfintei Mănăstiri Arnota, Exarh al Mănăstiririlor din Arhiepiscopiile Dunării de Jos și Bucureștilor. 1214

Arhimandriții Arsenie Papacioc, Ioanichie Bălan, Cleopa Ilie. 1233

Ieromonahul Adrian Făgețeanu. 1240

Părintele Profesor Doctor Dorin Zosim Oancea. 1254

Monahul Iachint, ucenicul de chilie al Părintelui Cleopa Ilie. 1255

a) Scrisoare către Babel 1255

b) De ce a pictat tocmai pe Wulfila?. 1258

Părintele Gheorghe Anițulesei 1268

Moartea Părintelui Arsenie Boca. 1272

Contradicții 1272

a) În legătură cu moartea. 1272

b) În legătură cu îngroparea. 1292

Poate fi considerat mucenic?. 1308

Are Sfinte Moaște? Sfârșit dramatic. 1315

De ce se fac minuni mediatizate, după moarte? Final spectaculos. 1345

Să nu ne mirăm sau să judecăm pe autorii cărților ProBoca. 1402

Poate fi canonizat?. 1408

În Sfânta Biserică Ortodoxă de Răsărit 1408

a) Canonul canonizării 1408

b) E păcat a judeca pe cel propus la canonizare sau pe cel canonizat dintr-o eroare? 1409

c) Pot greși Bisericile Ortodoxe de Răsărit locale (inclusiv în canonizarea unui om)?. 1418

d) Presiuni politice (prin mass-media) pentru canonizare. 1444

e) Presiuni politice publice (prin instituțiile adversare Sfintei Biserici Ortodoxe) pentru canonizare 1444

f) Presiuni politice prin comerț 1446

g) „Ortodoxia neîndoielnică a credinței celui despre care se tratează”. 1453

h) „Proslăvirea lui de către Domnul, cel puțin printr-unul din următoarele daruri sau ‎puteri”. 1459

(1)     „Puterea de a suferi moartea martirică pentru dreapta credință”. 1459

(2)     „Puterea de a înfrunta orice primejdii sau suplicii pentru mărturisirea dreptei credințe pînă la ‎moarte”‎ 1460

(3)     „Puterea de a-și închina eroic viața celei mai desăvîrșite trăiri morale și religioase”‎ 1463

(4)     „Puterea de a săvîrși minuni în viață sau după moarte”‎ 1463

(5)     „Puterea de a apăra sau a sluji cu devotament eroic credința și Biserica Ortodoxă”. 1463

i) „Cultul spontan pe care i-l acordă poporul credincios”. 1464

(6)     Nu este suficient cultul poporului 1466

(7)     Spontaneitatea. 1466

(8)     Manipularea de la Prislop și scopurile ei 1467

(9)     Mecca. 1468

(10)     Grigori Efimovici Rasputin. 1471

(11)    Cauzele mișcării de mase la Prislop. 1478

(12)    Ortodocșii adevărați niciodată n-au fost majoritari 1479

(13)    Arsenismul se manifestă exact invers. 1479

j) Concluzie. 1480

În Romano-catolicism.. 1480

În hinduism… 1484

 

 

 

Publicitate