f) Părintele Gheorghe Anițulesei

f) Părintele Gheorghe Anițulesei

sfinte-moaste-mihai-viteazul
Nu vă speriați. Osul din mâna Părintelui de lângă Preotul Gheorghe Anițulesei nu sunt oasele negre și înspăimântătoare ale Pr. Arsenie Boca, care cheamă la milă, pentru ca noi toți să ne rugăm pentru mântuirea sfinției sale și izbăvirea de vătămare a tuturor de cumplita lui amăgire. Osul este o parte din Sfintele Moaște ale lui Mihai Viteazul. „Cea mai importantă mărturie despre sfințenia Sfântului Mărturisitor Mihai Viteazu o dă Sf. Paisie de la Neamț, care consemnează în anul 1751 pe marginea unei Psaltiri descoperită de Vasile Alecsandri în 1850, următoarele cuvinte: «Mihai Viteazu, rob al lui Dumnezeu și Sfânt». În anul 2000, Mitropolitul Olteniei Nestor Vornicescu a alcătuit dosarul de canonizare al Voievodului, dar părăsind viața pământească chiar în acel an, din rânduială Dumnezeiască, dosarul a stagnat”, după cum aflăm aici: <https://saccsiv.wordpress.com/2011/11/14/domnitorul-mihai-viteazu-este-sfant-si-s-ar-parea-ca-i-s-au-gasit-si-sfintele-moaste/>. Tot acolo aflăm că învățăturile domnitorului, format cu adevărat la Sfântul Munte, erau autentic ortodoxe, el râvnind urmării Sfintelor Sinoade Ecumenice: „Înainte de a fi înscăunat, a convocat, în august 1594, un Sinod la Iași cu ierarhii din ambele țări române pentru stoparea propagandei catolice ce luase avânt, mai ales în Moldova, înființând cu acest scop Episcopia de Huși. Tot în acest sens, convoacă un alt Sinod, în aprilie 1596, la Târgoviște. Însăși Voievodul Mihai a îndemnat clerul să vegheze cu strictețe la respectarea dogmelor și canoanelor rânduite de cele 7 Sinoade Ecumenice.” El a avut ca sfetnic un mitropolit Ioan de la Prislop. Ce bine ar fi ca lumea să se roage și să aștepte cu evlavie canonizarea acestui Sfânt autentic și să nu fie amăgită de alții, tot de la Prislop, care învață împotriva Sfinților Părinți.

Nou!!!

Părintele Gheorghe Anițulesei a publicat ca un curajos o primă broșură despre fenomenul Prislop-Drăgănescu, foarte concisă și documentată, în stilul sfinției sale apologetic. Dacă doriți să o descărcați în format PDF (prelucrat pentru a putea fi găsite cuvintele), apăsați aici:

Fenomenul Arsenie Boca – autor Pr. Gheorghe Anițulesei

Aud pe unii preoți slujitori spunând cu judecată simplistă că este bine că merg ‎oamenii la mănăstire, că decât să meargă la secte[…]dar se uită un lucru că multe ‎secte, schisme și erezii au apărut prin preoți, ierarhi sau simpli creștini care au ‎început să învețe sau să practice învățături neconforme cu învățătura de veacuri a ‎Bisericii. Pe alții îi aud spunând că Biserica nu va fi biruită nici de porțile iadului. ‎Ei știu că este o rătăcire, dar până la urmă biserica nu poate fi biruită nici de porțile ‎iadului. Este adevărat ce spun ei, dar un lucru foarte important este faptul că nu ‎trebuie să nu uităm că în Apocalipsă ni se vorbește despre căderea unor biserici, dar ‎cu această învățătură s-au amețit de cap și cei din Apus, care la 1054 spuneau tot ‎așa că biserica nu poate fi biruită nici de porțile iadului și au ajuns să aibă 1000 de ‎ani de când sunt în afara Bisericii.‎

Unii își pun o altă întrebare legată de acest fenomen (Arsenie Boca n.n). De ce ‎merge atâta lume la Prislop. Ce se întâmplă? Păi dacă nu e vorba despre sfințenie, ‎atunci de ce merge lumea? Acest fenomen a apărut pe fondul unei credințe căldicele ‎a românilor, disperarea aceasta după un trai bun, dorința de senzațional. Oamenii ‎caută astăzi minuni și sunt alimentați de o afacere cu cărți, pentru că au apărut o ‎mulțime de cărți, mărturii despre părintele Arsenie Boca și vuiesc pangarele ‎bisericilor și mănăstirilor de cărți eretice. Acest fenomen mai este alimentat și de ‎televiziune astăzi. Mă uit cu durere cum la hramul sfintei Paracheva sau sfantului ‎Dimitrie Basarabov televiziunile numără și sarmalele și banii și fac atâta batjocură ‎de acești sfinți recunoscuți de Ortodoxia universală, iar dincoace mă uit la Arsenie ‎Boca și văd cum îl promovează și fac o propagandă. De ce? Răspunsul este foarte ‎simplu. Acest Arsenie Boca este ca o mănușă pentru interesele oculte și politicii ‎mondiale. Este o punte foarte bună pentru promovarea ecumenismului, apoi ‎tototdată se vrea stoparea naționalismului autentic românesc și apoi pe baza ‎proorociei lui Boca că Rusia ne va ocupa într-o noapte, românii pot să devină carne ‎de tun într-un război cu Rusia, care nu este al nostru. Televizinea lovește Biserica ‎când din stânga, când o critică, când din dreapta, aruncând-o în fel de fel felul de ‎rătăciri, înșelări ca să le iasă scopurilor lor politice. Creștinii care merg acolo o fac ‎pentru că nu au primit credința cea adevărată. Sunt de regulă oameni care nu au o ‎viață curată ortodoxă. Cei mai mulți dintre ei nu umblă după mântuire, ci după ‎minuni. Nu au cunoștințe și o conștiință dogmatică a Bisericii noastre ortodoxe, nu ‎au o identitate clară și din cauza aceasta umblă acolo, pentru că n-au primit pe cea ‎adevărată, le-a trimis Dumnezeu pe cea mincinoasă ca să creadă în ea, după pofta ‎inimii lor.‎

Din nefericire eu constat că acest biet călugăraș era posedat de diavolul mândriei ‎încă de copil. Cei care dau mărturie despre dânsul se vede că nu au credință dreaptă, ‎trăitoare prin ceea ce susțin ei. Îl favorizează pe Arsenie Boca, dar de fapt îl acuză. ‎În cartea ,,Părintele Arsenie Boca, mărturia mea”, de preot Petru Vamvulescu la ‎pagina 17 se spune următorul lucru: ,,De copil, zicea Arsenie Boca, eu sunt Zian. ‎Veniți la mine! Și eu vă voi duce pe voi la Hristos! Așa-i vorbea Duhul Sfânt care ‎era în el, spune preotul Vamvulescu. La pagina 51 spune așa: ,,Odată, după sfânta ‎Liturghie, la Biserica Boteanu din Piața Amzei, București, cineva l-a văzut pe ‎părintele Arsenie Boca așa cum era îmbătrânit, cu câteva luni înainte de moarte. Și ‎a plâns. Părintele s-a apropiat și i-a zis: Îți spun o taină pe care n-o pot spune oricui. ‎Și sfinții mor. Și aceasta a spus-o despre sine”.‎

La pagina 45 scrie că unui om ce plângea pentru că soția lui era bolnavă, i-a spus: ‎‎,,Gheorghe, vezi-ți de treabă. Nu mai plânge. Pentru boala soției tale vorbesc eu cu ‎Dumnezeu!”. Arsenie Boca era sigur că rezolvă pe loc. Îi poruncea lui Dumnezeu și ‎gata. Nu mai plânge că n-are rost.‎

La fel spunea și părintele Stăniloaie despre Arsenie Boca că avea o siguranță de ‎sine, pe care Stăniloie spunea că n-a avut-o niciodată. Bine că n-a avut-o. Decât așa ‎siguranță, mai bine nu!Iar Doamna Lidia Ionescu Stăniloaie în memoriile sale ‎spune că era bolnav de sine. Nu primea sfat de la nimeni, de aceea părintele ‎Stăniloaie nu a mai colaborat cu dânsul de la un moment dat.‎

Într-o altă carte ,,Alte mărturii despre Arsenie Boca”, colecția Ortopraxia, Făgăraș ‎‎2008, editura Agaton. La pagina 124 spune așa: ,,Odată, când m-am dus la părintele ‎Arsenie a zis. Mă, când mai zice cineva rău despre preoți să mă dai exemplu pe ‎mine. Eu nu beau, nu fumez!” Iată el se considera un exemplu în timpul respectiv ‎de preot adevărat pentru toată lumea. La pagina 125 spune că un ucenic din Ucea ‎când a fost la mănăstire la Sâmbăta a spus că părintele Arsenie, înainte de a începe ‎predica s-a urcat pe o masă și a zis: ,,Când Dumnezeu va judeca lumea eu am să fiu ‎de-a dreapta lui și atunci, ori vă sunt de folos, ori vă sunt acuzator”. Era sigur de ‎mântuirea lui, avea o siguranță tipic sectară. El era sigur că la judecată va fi de-a ‎dreapta lui Dumnezeu. Ori Sfinții părinți săracii, pe patul de moarte, cu nevoință ‎multă se rugau la Dumnezeu și plângeau și spuneau eu știu dacă judecățile lui ‎Dumnezeu sunt ca ale mele. Eu știu ce va face Dumnezeu cu mine? Mila lui să fie ‎cu mine. El (Arsenie Boca n.n) era sigur că va fi de-a dreapta lui Dumnezeu. Min ‎‎12.18‎

‎[…]‎

Min 43‎

Când a ajuns la Zamfira, maica a zis: ,,Dorinuța, unde l-ai dus pe părintele?, că tot ‎așteptă alălalt. Aici și de la o vreme se duse spre voi”. Care alălalt? Nu spune ‎nimic. Se duse spre voi. L-ați? …(nu se înțelege)pe Arsenie Boca că n-a venit mai ‎repede? […]Aici se vede clar îndrăcire. Îmi pare rău[…]În postul Sfinților Apostoli, ‎în 2014 eram la rând la spovedit la mănăstire la Sfântul Ioan. Dintr-o dată îl văd pe ‎Înaltpreasfințitul Pimen prin curte și-l întreb: ,,Înaltpreasfințite, ce părere aveți ‎despre fenomenul acesta cu Arsenie Boca? “ Înaltul spune: ,,Măi, îți spun, dar știi ‎să taci? “. I-am spus că-mi pare rău, dar eu nu pot să tac. Mai ales dacă este vorba ‎despre o rătăcire, de ce să tac? […]I-am spus: Nu cumva, Înaltpreafințite se cam ‎ocupa cu vrăjitoria? Eu cam așa am văzut prin cărți. Înaltul îmi spune: ,,Măi, văd că ‎știi”. Imi spune: ,,Uită-te la el, uite ce ochi vicleni are în fotografiile lui”.‎

Înaltpreasfințitul spune că atunci când era la Neamț călugăr era un călugăr în ‎mănăstire care aducea mereu de la Arsenie Boca cărți de hipnoză. Asta e mărturia ‎Înaltpreasfințitului Pimen. Se cam leagă cu ce spune părintele Antim de la Bistrița ‎că a găsit la Sâmbăta călugărul acela. Cam așa e. Iată cum mărturia din diferite părți ‎a persoanelor care nu se cunoșteau, plus din cărțile lui arată clar că avea astfel de ‎practici. Cum spunea și părintele meu duhovnic că l-a cunoscut personal și a zis că ‎este un mare psiholog. Părintele Teofil Părăian, am o filmare cu el într-o excursie și ‎tot așa spunea că lumea îl lua că-I sfânt, dar avea psihologie într-însul, nu glumă și ‎se vede după cum lucra. Avea o psihologie și o tehnică de a te îmbolmoji de cap. ‎Asta o spune și părtintele Arsenie Papacioc. Și pe el a încercat să-l îmbolmojească, ‎punem caseta care este pe internet, dar (părintele Arsenie spune) eram un băiat citit ‎nu așa și a crezut că merge cum crede el. Multe mărturii arată felul cum lucra cu ‎oamenii acest Arsenie Boca. Apoi, îmi spune părintele Antim când a fost cu ‎filmarea aceea pe internet: ,,Băi, știi că în urmă cu șapte ani Arsenie Boca a fost ‎dezgropat? Au găsit acolo în mormânt oase de mort, de culoarea pământului. Era ‎mormântul plin cu apă. Au luat apă din mormânt, s-o pună în agheasmă s-o facă ‎mai vindecătoare, făcătoare de minuni”. Am auzit această informație de la părintele ‎Antim, dar am zis că mai trebuie probat.‎

Merge astă toamnă prin septembrie, fiica mea la Cluj Napoca la examen la ‎facultate. Este cazată o săptămână la manăstire la Florești și aici, știind că are ‎examene, o maică de acolo îi spune: ,,Fă acatistul lui Arsenie Boca și uite, îți dau ‎niște apă din mormântul lui Arsenie Boca”. De unde ai dumneata apă din ‎mormânt?, a întrebat-o fata mea. E clar că a fost dezgropat. În luna noimebrie, ‎înainte de începerea postului mă întâlnesc la mănăstire la Alexandru Vlahuță în ‎Vaslui cu părintele Calistrat. El m-a criticat că nu i-a plăcut că m-am băgat în ‎chestiunea aceasta și din discucții cu dânsul i-am spus: ,,Părinte, dar știi dumneata ‎că Arsenie Boca a fost dezgropat?” Și el a zis: ,,Știu că a fost dezgropat. Și n-au ‎găsit acolo, moaște sau oseminte de sfânt”.Dar bine bine părinte, dar de ce era ‎mormântul plin cu apă? Și mi-a zis: ,,Era toamna și ploua și de asta era plin cu ‎apă”.‎

Încă o mărturie a unei domnișoare profesoară din Bârlad care îmi spune același ‎lucru. A primit și ea de la o maică, de la Prislos apă din mormântul lui Arsenie ‎Boca. Fiica mea a avut niște discuții contradictorii cu părintele Ciprian Negreanu de ‎la Cluj care are pus și portretul lui Boca în biserică și al lui Argatu în altar și a spus: ‎‎,,Părinte Ciprian, știi că mormântul lui Arsenie Boca a fost dezgropat? Și știi că n-‎au găsit moaște de sfân?’’. A zis că știe, dar are o evlavie personală față de el.‎

Păi măi frate dragă și le spun tuturor călugărilor ucenicilor lui: ,,Supuneți-vă ‎evlavia voastră personală testului învățăturii Bisericii”. Pentru că așa au apărut ‎schisme și secte în Biserică de-a lungul timpului, impunându-și unii în Biserică pe ‎ei, evlavia lor personală, împotriva învățăturii Bisericii. Îmi spunea părintele ‎Antim, după aceea la telefon că și la Cașin părintele Serafim dădea apă din ‎mormântul lui Arsenie Boca. Sunt multe mărturii care arată clar că acest Arsenie ‎Boca a fost dezgropat. Întreb și eu de ce l-au dezgropat, dacă spun ucenicii că a ‎lăsat testament să nu fie dezgropat până la a doua venire? Ce voiau? Să facă bani ‎mai mulți? Apoi de ce mint oamenii? Apoi, să iei apă din mormânt de la oasele ‎mortului și să pui în agheasmă[…] e caz de psihiatrie deja. Iar ce se întâmplă acolo ‎seamană a escrocherie. Adică ai văzut în mormânt că nu sunt moaște de sfânt și ‎totuși trageți doba în continuare cu Sfântul Ardealului. Spune Pravila bisericească, ‎la Nicodim Sachelarie la pagina 40 despre Canonul 38 din Cartagina, care afirmă că ‎bisericile și mănăstirile care se construiesc pe arătări drăcești să fie dărâmate.‎

Întreb și eu pentru că și televiziunile la Sfântul Dumitru sau la Sfânta Parascheva ‎numără banii, mă rog și găluștele care se fac atunci, dar aici la Prislop unde un ‎pelerinaj aproaze zilnic vin 500 de oameni. Acolo fac propagandă, dar nu se vede ‎nimic din ce se întâmplă acolo. Dar până la urmă o sărpe Dumnezeu, că s-a ‎întâmplat ceva. Nu-i mare lucru ca într-o bună zi să vezi că pune Dumnezeu un foc ‎ușor acolo. Toți banii aceia câștigați din escrocherie și construcțiile acelea făcute să ‎se surpe și ar fi mai bine decât să se surpe sufletele oamenilor. De aceea vedem din ‎toate aceste mărturii din diferite cărți și de la diferite persoane, unele avizate și ‎credibile observăm că Arsenie Boca a urmat părerile lui și nu urma Bisericii. Aceste ‎păreri ale lui erau întărite de așa zisele vedenii pe care le avea și acest așa zis dar al ‎înaintevederii care erau de la draci. Știm foarte bine că minuni și vindecări se fac și ‎la Fatima și la secta Bahai și s-au făcut și la Maglavit, se laudă și sectarii și peste ‎tot. Astea nu sunt criterii de sfințenie. Nici faptul că a stat un an în închisoare nu ‎este criteriu de sfințenie. Nu a avut smerenie și nu a avut dreaptă credință. De aceea ‎la Prislop putem spune că se aprinde un foc, dar focul care este acolo nu este focul ‎credinței, ci este focul iadului din nefericire. Și să ferească Dumnezeu să cuprindă ‎întreaga Românie. Mai degrabă face Dumnezeu cumva să se stingă acest foc.‎

Un lucru foarte frumos care mi-a plăcut mie într-o carte, mărturie a părintelui ‎Pantelimon despre părintele Arsenie Boca, la pagina 77. Această mărturie mi-a ‎plăcut, pentru că am văzut cum gura păcătosului adevăr grăiește și apoi am văzut ‎cum mila lui Dumnezeu se arată către oamenii care sunt rătăciți. Spune așa: ,,La ‎sfârșitul lui noiembrie, pe 28 noiembrie (ziua morții lui Arsenie Boca) se petrec ‎lucruri ciudate și minunate la Prislop. Pe scoarța unor copaci apare semnul Crucii. ‎Câteodată, o lumină albă-aurie te însoțește până la peștera Sfântului Ioan de la ‎Prislop”. Sfântul Ioan de la Prislop este prăznuit pe 13 septembrie, nu pe 28 ‎noiembrie. Mila lui Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului Ioan de la Prislop arată, ‎pentru că atunci se adună multă lume și se face un mare pelerinaj. Fraților, nu la ‎Boca, ci la Sfântul Ioan este sfințenia adevărată, dar orbii nu văd. Vedeți ce ‎înseamnă lucrul acesta? Trece lumina pe lângă mormânt, spune ucenicul lui Arsenie ‎Boca și merge la peșteră. Spune că nu aici, acolo e sfințenia. Dar dacă ești orb ‎sufletește, nu vezi. De aceea cred că multe din minunile și vindecările care se fac ‎acolo sunt milostivirea și rugăciunile Sfântului Ioan de la Prislop pentru acei ‎oameni naivi, creduli și care umblă după minuni, sau disperați. Ucenicii spun că de ‎la Boca este. Nu umblați după minuni că n-o să întrebe Hristos la judecată câte ‎icoane care plâng ați văzut. N-o să întrebe Hristos la judecată câte cruci pe copaci ‎ați văzut. O s[ întrebe Hristos aceasta: ,,Ai ținut dreapta credință? Ai ținut ‎poruncile? Te-ai împărtășit de tainele Bisericii lui Hristos?” Astea sunt pentru ‎mântuire. Fraților, nu minunile. Poți să vezi minuni ca Iuda Iscarioteanul și să ‎mergi în fundul iadului. De aceea, mai degrabă v-ați ruga acolo la Prislop la ‎mormântul lui Arsenie Boca să-l ierte Dumnezeu de toate păcatele și de toate ‎smintelile pe care le-a făcut în Biserică, pentru că iată multe sminteli a făcut și mă ‎tem că acatistele și paraclisele pe care i le fac unii și așa zisele icoanele și câte și ‎mai câte nebuni și unii mai au și curajul și cer canonizarea acestui biet suflet rătăcit ‎înmulțumesc muncile în iad, mă tem. Pentru că vai și amar de omul acela, cum zice ‎Scriptura care are slava mai mare decât îi sunt faptele. Iar către episcopi și preoți ‎spun un singur lucru să nu încurajeze acest curent, care poate duce la un singur ‎lucru, la apariția unei secte sau a unei schisme în Biserică. De aceea să băgăm de ‎seamă în privința aceasta.‎

Mai este o mentalitate pe care o auzim la unii călugări din aceștia mai fanatici, care ‎spun că poporul trebuie să decidă pentru canonizare. Dacă e atât de multă lume ‎acolo, trebuie numaidecât canonizat… Eu am să le spun un lucru, că șmecheria asta ‎nu ține. Ei au îndoctrinat poporul cu aceste cărți care sunt, cu fel de fel de povești și ‎baliverne ale lor, acum și cu ajutorul televizorului. I-au manipulat și după ce i-au ‎manipulat și i-au intoxicat de acum le spun, hai poporule de acum te decide și ‎spune. Ce să mai decizi când mintea s-a tulburarat. Cum poți să mai decizi când nu ‎ești lucid? Da, poporul a decis de-a lungul timpul. Dar poporul cu conștiință ‎dogmatică ortodoxă. Nu poporul intoxicat, ci luminat de Dumnezeu. Ori acest ‎popor, care din nefericire este intoxicat, nu cred că are puterea să decidă și au fost ‎nenumărate cazuri în istorie când câteva persoane au decis împotriva majorității în ‎Biserică. Nu-i ca democrația aici. Bagați de seamă. Nu intoxicați, să faceți exact ca ‎în campaniile electorale. Întoxic poporul cu tembelizoarele, să facă două-trei tabere ‎și încep să spună: ,,Votați pe Lolek și Bolek”. Lehăiesc și intoxică pe oameni și ‎după ce-i intoxică bine la cap le spun să decidă. Ce să decideți când sunteți ‎intoxicați, dezinformați și mințiți cum se întâmplă la Prislop? Aici nu pot să decidă ‎astfel de oameni. Băgăm de seamă! Lumea aceea care merge acolo nu are ‎mentalitate ortodoxă, are mentalitate ecumenistă, mulți dintre dânșii nu au o viață ‎cu adevărat ortodoxă, nu prea au treabă cu adevărata asceză și mistică Ortodoxă, ci ‎sunt disperați după traiul bun și umblând după minuni și după tot felul de cai verzi ‎pe pereți. Eu atât am avut de spus și cred că și pentru o conștiință…56.14 ( nu se ‎înțeșlege)este suficient de clar că la Prislop se produce un fenomen de rătăcire. ‎Dumnezeu să ocroteasca biserica noastră de această rătăcire cumplită și să ‎rânduiască Bunul Dumnezeu iată, ca să nu se răspândească, iar ierarhia noastră să ‎fie mai atentă la acest fenomen și la alte fenomene care vor mai apărea! Să dea ‎Dumnezeu ca să fim atenți la mântuire decât la alte fenomene, căutând pe Hristos ‎mai mult decât minunile, să putem să dâm mărturia cea bună și să câștigăm viața ‎cea veșnică! Amin!‎[1]

[1] Părintele Gheorghe Anițulesei, parohia Învierea Domnului din Rădăuți: <https://www.youtube.com/watch?v=UymIdI-BRdw&noredirect=1>, luni, 15 iunie 2015.

Publicitate

15 gânduri despre „f) Părintele Gheorghe Anițulesei”

 1. Doamne ajuta!

  In postarea Cei 2 Arsenie ati scris ca pr. Papacioc a fost indreptat de ratacirea privind catolicii de catre pustnicii Giumalaului. Dar se stie cand a avut loc aceasta intalnire dintre pr. Papacioc si acesti pustnici? Intreb asta intrucat citatele ratacite pe care le-ati postat sunt din „Ne vorbeste parintele Arsenie”, marturisiri din 1996!

  Va multumesc.

  Apreciat de 1 persoană

   1. Multumesc pentru raspuns. Va este cumva cunoscut daca i-a spus pr. Papacioc si ceva legat de ratacirile Miscarii Legionare, de care totusi, dupa cum ati scris si dvs, parintele nu s-a dezis niciodata?

    Apreciază

   2. De aceasta nu știm. Nu prea le plac oamenilor duhovnicești discuțiile politice. E adevărat că la ei sunt și abateri de dogmă, dar e prea multă durere adunată în acest subiect.
    Pericolul mare apare atunci când o rătăcire este susținută politic, fiindcă atunci înghite pe mulți, fiind propovăduită cu toate mijloacele bine finanțate ale puterii, cum a fost cu păgânismul, arianismul, pnevmatomahismul, nestorianismul, monofizismul, origenismul, monotelismul, iconoclasmul, renașterea, iluminismul, reforma, materialismul, ateismul și cum e acum cu New-Age, al cărui reprezentant de seamă la noi este Părintele Arsenie Boca. De aceea se și fac presiuni mass-media așa de mari pentru canonizarea lui, care ar da girul ecumenismului, uniatismului și „mișcării harismatice a noii spiritualități”.

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s